Preguntas frecuentes

Logo Pregutas Frecuentas Transparencia Lalin

¿Tes algunha dúbida?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ut suscipit quam. Integer tincidunt vestibulum ornare. Duis lacinia varius ultrices. Quisque accumsan molestie dolor, hendrerit lacinia metus pretium at. Pellentesque congue consequat urna sed egestas. Morbi orci lacus, dictum eu dui et, iaculis pellentesque leo. In hac habitasse platea dictumst. Donec interdum velit eu nunc interdum, in laoreet nisi consectetur. Mauris suscipit, lacus eu feugiat blandit, quam nisl sagittis mi, quis molestie arcu nisl non turpis. Aliquam tincidunt semper dolor, sed vestibulum sem efficitur sed. Nam quis urna elementum, varius tortor non, molestie tortor.

 

 

Os datos abertos

Open Data, en inglés Open Data, é unha iniciativa para abrir datos para a súa reutilización gratuíta por terceiros. A apertura de datos públicos é unha iniciativa de difusión de información enmarcada dentro das estratexias de Goberno Aberto e Participativo comprometidas co acceso e subministración de información sobre as actividades dos gobernos como piares de transparencia, colaboración e participación cidadá.

O marco normativo

A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, ten como obxectivo ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relacionada con esa actividade e establecer as obrigas do ben gobernanza que deben cumprir os funcionarios públicos.

A lei aplícase a todas as administracións públicas e a todo o sector público estatal, así como a outras institucións, como a Casa da Súa Maxestade o Rei, o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal Constitucional, o Congreso dos Deputados, o Senado, o Banco de España, Valedor do Pobo, Tribunal de Contas, Consello Económico e Social e institucións autónomas similares, en relación con actividades suxeitas ao dereito administrativo.

A lei establece as obrigas de publicación que afectan ás entidades públicas para garantir a transparencia na súa actividade e regula o dereito de acceso dos cidadáns á información pública.

Función dos datos abertos

A apertura de datos públicos contribúe a crear coñecemento e valor que serán compartidos por todos os membros da sociedade en igualdade de condicións. Unha sociedade informada poderá participar na toma de decisións dos seus gobernos.

As empresas poden usar datos abertos para analizar, enriquecer e crear novas aplicacións, xerando con elas coñecemento, actividade económica, crecemento e emprego.

Os datos abertos facilitan o intercambio de datos entre distintas administracións. Ademais, serve como sistema de xestión da información, xa que se presenta identificado e clasificado.

Finalmente, os datos abertos melloran a transparencia administrativa, xerando confianza nas institucións e a demanda de responsabilidade por parte dos cidadáns.

Términos de uso, licencias y responsabilidades

Todos os conxuntos de datos, salvo indicación en contrario, publícanse baixo os termos da licenza Creative Commons-Attribution (CC-by 3.0), que permite aos datos:

Pódese copiar, distribuír e divulgar publicamente
Pode servir de base para obras derivadas como resultado da súa análise ou estudo
Pode usarse con fins comerciais e non comerciais
Todo isto, sometendo a reutilización da información ás seguintes condicións:

Que o contido da información non se vexa alterado
Que o significado da información non está distorsionado
Que se cita a fonte e se menciona a data da última actualización
O uso de logotipos, marcas comerciais, escudos e símbolos distintivos do Concello de Lalín en publicacións e sitios web que non participan nin patrocinan por el non está autorizado baixo ningunha circunstancia.
Non se poderá indicar, implicar nin suxerir que o Concello de Lalín participe, patrocine ou apoie a reutilización da información posta a disposición neste portal web.
Exclusión de responsabilidade civil:

O Concello de Lalín non será responsable do uso que se faga da súa información polos axentes reutilizadores nin dos danos sufridos ou das perdas económicas que se deriven directa ou indirectamente do uso da información reutilizada.

O Concello de Lalín non garante a continuidade á hora de poñer a disposición documentos reutilizables, nin no contido nin na forma, nin asume a responsabilidade dos erros ou omisións contidos nel. Resérvanse o dereito de realizar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida, a súa configuración ou presentación.

Responsabilidade do axente de reutilización:

O axente de reutilización reutilizará os datos baixo o seu propio risco e responsabilidade, sendo responsable exclusivamente ante terceiros dos danos derivados da mencionada reutilización.

Boas prácticas en datos abertos

As boas prácticas en datos abertos pódense diferenciar a través de catro dimensións.

Política: unha visión estratéxica dos datos abertos, baseada nun marco político amplo.
Alcance e misión: que os portais de datos abertos non son un mero repositorio de rexistros de metadatos, senón que se converten en espazos virtuais para o desenvolvemento de coñecemento, intercambio e interacción en datos abertos.
Impacto: conciencia estratéxica en torno á promoción, seguimento e medición da reutilización de datos abertos. Desenvolvemento de ecosistemas de datos en áreas temáticas específicas.
Calidade: garante a detección e actualización periódica de datos abertos. Supervisar a calidade e fomentar unha mellor publicación de datos abertos.